Timbro fuskar med statistik om integration

Posted on 7 juni, 2012

0


KRITIK: I maj 2012 publicerade den högervridna och marknadsliberala tankesmedjan Timbro en rapport som påstods bevisa att det inte beror på diskriminering att invandrare är arbetslösa i betydligt högre utsträckning än svenskar. Rapporten sammanställdes och författades av samhällsekonomen Jenny von Bahr, utredare och analytiker på WSP Analys & Strategi. Hon hämtade sina siffror och sitt material från World Values Survey.

I undersökningen tillfrågades svenska arbetsgivare med fler än 10 anställda, ifall inrikes födda bör ha förtur till anställning när det är ont om jobb. 5,5% höll med om att det bör vara så, vilket är iögonenfallande lite jämfört med de arbetsgivare som tillfrågades i Norge, Tyskland och Kanada: där svarade 33-44% ja på samma fråga. Samtidigt är arbetslösheten bland invandrare i dessa länder lägre än i Sverige. Enligt von Bahr kan slutsatsen bara bli att arbetslösheten bland invandrare i Sverige inte beror på arbetsgivarnas negativa attityd.

Denna sortens intervjuer är alltid opålitliga som statistiskt underlag eftersom intervjuoffer har en tendens att anpassa sina svar till normer och förväntningar; men det största problemet med Timbros rapport är det statistiska underlaget. Bara 21 svenska arbetsgivare tillfrågades, vilket förstås är helt otillräckligt att bygga statistik på. Det magra underlaget förtigs av von Bahr, men kan hittas här.

En högt utbildad ekonom som Jenny von Bahr måste förstås ha vetat att statistiken var i stort sett värdelös. Expressens ledarskribent Johannes Forssberg kommenterar och analyserar Timbros fusk på sin blogg.