Ras för dagstidningar?

Posted on 11 juni, 2012

0


KRITIK & ÅSIKT: Media har de sista dagarna talat bekymrat (ref 1, ref 2) om Orvestos senaste rapport om utvecklingen för dagspressen. Deras senaste räckviddsundersökning (mätning av antalet läsare per tidning, till skillnad från antalet sålda ex) uppges visa att läsningen av dagstidningar har rasat sedan förra årets motsvarande mätning, efter flera års nedgång. Journalistförbundets tidning Journalisten skriver:

Dagens Nyheter ligger nu på en räckvidd under 800 000 på vardagarna. På tio år har tidningen tappat 182 000 läsare, eller nästan var femte läsare.

Sydsvenskans räckvidd är nu 252 000 personer på vardagar. På tio år har man tappat 87 000 läsare, eller var fjärde läsare. Det senaste årets minskning, 15 procent, är den största någonsin för tidningen.

GP minskar med 13 procent och har nu 464 000 läsare på vardagar.

Dock nämner Journalisten att gratistidningarna ökar räckvidden: ”Metro med tre procent och Mitti-tidningarna med fyra procent.” Orvestos undersökning finns i pdf här.

Är det verkligen så dystert i branschen som journalisterna själva utmålar det? Nja, inte riktigt. Faktum är att Orvestos undersökning bara gäller läsare av papperstidningar. Varje månad undersöker Orvesto också läsvanorna för tidningarnas nätupplagor och hemsidor (länk). Där tenderar räckvidden istället att växa, och det är numera betydligt fler som håller koll på de stora tidningarna på nätet än som läser pappersupplagan.

Medan DN:s pappersupplaga nådde 11% under jan-april var det under samma period 18,3 — 20,8% som besökte DN.se. SvD:s pappersupplaga nådde 6%, men 14,1 — 17,3% besökte nättidningen. Aftonbladets pappersupplaga nådde 13%, medan hela 51 — 57,1% besökte nättidningen. Expressen/GT/KvP nådde 12% på vardagar och 13% på söndagar, medan 26,6 — 31,5% läste nättidningen. Enligt Orvesto är deras räckviddsstatistik för papperstidningar och internet jämförbara.

Det är svårt att veta hur läsningen kvalitetsmässigt skiljer sig mellan pappers- och nätupplagorna (om man t.ex. läser färre artiklar eller mindre uppmärksamt på nätet). Men det är rimligt att anta att det bara är läsningen av papperstidningar som rasar, medan den totala konsumtionen av journalistik och nyheter inte påverkats lika drastiskt eller kanske inte alls. Det vi ser är en omstrukturering av läsvanorna, inte minskad läsning.

Det här nedan är ingen exakt jämförelse, men dessa siffror från Orvestos internetmätningar visar ändå siffror för räckvidden av de stora tidningarnas nätupplagor, och hur de grovt sett förändrats de sista fyra åren. Alla siffror är från april respektive år, ifall inget annat anges.

2009
Aftonbladet 43,7%
DN 9,4%
Expr 19,5%
SVD 7,5%
Sydsvenskan 3,2%

2010
Aftonbladet 47,4%
DN 12,4%
Expr 24,5%
SVD 8,8%
Sydsvenskan 5,6%

2011
Aftonbladet 51,9% (feb*)
DN 18,4%
Expr 27,2%
SVD 11,7%
Sydsvenskan 6,0%

2012
Aftonbladet 51,0%
DN 18,3%
Expr 26,6%
SVD 17,3%
Sydsvenskan 5,0% (feb**)

* Ingen statistik för april. I februari nådde Aftonbladet 2009 43,8% — 2010 51,0% — 2011 51,9% — 2012 57,1%
** Ingen statistik för april. I februari nådde Sydsvenskan 2009 2,8% — 2010 4,8% — 2011 5,4% — 2012 5,0%

Annonser
Posted in: Kritik & åsikt