Sakliga felaktigheter och smutskastning i Assange-fallet

Posted on 11 juni, 2012

0


KRITIK: 8 juni publicerades här ”Besinning behövs i Assange-fallet”, om en debattartikel i SvD som skrivits av Julian Assanges försvarsadvokat Per E. Samuelson. Hans artikel har fått två kommentarer i SvD, dels av vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand 8 juni och dels av professorn i civilrätt Mårten Schultz idag 11 juni.

Båda replikerna är sakligt bisarra. Ahlstrand anklagar inledningsvis Samuelson för ”felaktigheter, överdrifter och vrångbilder”, men utan att specificera hur. Han tillägger också detta: ”Bland annat skriver han att Sverige överanvänder häktningsinstitutet, att vi häktar oftare än andra, jämförbara länder. Det är nog inte sant. I vart fall kan jag inte se att han presterar siffror eller annat material.”

I resten av sin artikel emotsäger Ahlstrand helt sig själv på denna punkten, och ger faktiskt Samuelson rätt:

Vad som däremot är sant är att vi håller de häktade i isolering mycket oftare och längre än många jämförbara länder. Det beror på […] att i Sverige är det vad som framförs i rättssalen som gäller, inte vad som sagts vid de förberedande förhören. I de flesta andra länder är det tvärtom; domstolarna räknar med att en tilltalad har pratat sig samman med medmisstänkta och andra och tar inte sent påkomna berättelser på allvar.

Så skulle vi kunna ha det här också. Om vi till exempel införde ett system, där den misstänktes uppgifter kunde låsas på ett tidigt stadium under en brottsutredning, innan han eller hon fick möjlighet att anpassa sina uppgifter till den bevisning som polisen kan ta fram, och sedan inte var tillåten att vare sig ändra eller ta tillbaka eller fylla ut sin berättelse, till exempel i ett förklaringsförhör inför en domare och med försvarare närvarande, skulle isoleringen av de häktade kunna hävas, och många av dem som i dag är häktade skulle kunna avvakta sina rättegångar på fri fot.

Och det skulle vara mycket bättre än nuvarande system, bättre för de misstänkta, bättre för rättssäkerheten, bättre för rättstryggheten, bättre för statsfinanserna, och bra mycket bekvämare för åklagare och polis som skulle slippa bördan och besväret med att ha misstänkta i häkte.

Schultz replik går nästan bara in för att svärta ned Samuelsons rykte genom retorik och tendentiösa tolkningar, med detta citat som exempel:

Det Samuelson skriver är dessutom helt i linje med vad Assanges stora team av jurister och pr-konsulter hävdat länge. Han menar i stället, i likhet med sina anonyma meningsfränder på Flashback, att Sverige över huvud taget inte är en rättsstat. Enligt advokaten lever vi svenskar i en juridisk bananrepublik.

Han hävdar att Ahlstrand ”i sak” har bemött Samuelsons kritik och tillägger: ”När det gäller det enskilda fallet framstår dock kritiken som skäligen ointressant. Assange har ännu inte varit föremål för något långt frihetsberövande i Sverige.” Detta är också ett sakligt bisarrt uttalande, eftersom Assange helt enkelt kommer att häktas i Sverige.

ÅSIKT: Mårten Schultz är i tryggt sällskap med hela den svenska journalistkåren, som valt en svartvit attityd i frågan, ett ”vi mot dem”-tänkande där påstått rättrådiga svenskar står mot världen. Att Ahlstrands och Schultz repliker är lågvattenmärken och inte lyckas dölja det faktum att Samuelsons kritik är berättigad, kommer svenska journalister att vara mycket ovilliga att erkänna och spinna vidare på. Det behövs besinning i Assange-fallet.

Posted in: Kritik & åsikt