Karin Bojs journalistiska haveri

Posted on 19 juni, 2012

3


KRÖNIKA: Läs och smaka på dessa citat, från en krönika med rubriken Vaccin handlar om medkänsla:

”De narkolepsidrabbade barnen ställde upp för samhället när de vaccinerade sig mot svininfluensan.” — ”Med vaccin skyddar man inte bara sig själv, man skyddar också sin omgivning. På så sätt är vaccin en fråga om att visa medkänsla.”

Detta skrev Karin Bojs i DN Vetenskap 4 mars 2012, apropå att staten accepterat ersättning åt de barn som fick narkolepsi p.g.a. det obeprövade vaccinet mot svininfluensa. Citaten är inte bara cyniska utan rent bisarra, eftersom barnen inte själva kunde göra något val. Och var Bojs säker på att barnen och deras föräldrar håller med om att de gjort en heroisk insats för samhället? Citaten blir än mer bisarra när Bojs mot slutet av krönikan tillägger detta: ”Jag kan i efterhand tycka att biverkningarna väger tyngre och att vaccinet inte var värt sitt pris. Men jag kan inte se att myndigheterna hade en chans att göra den bedömningen 2009, innan narkolepsin var känd.”

Vi kan nu efter en rad granskningar (t.ex här, här, här och här) vara ganska säkra på att alarmismen runt svininfluensan och den åtföljande massvaccinationen var skandalartad och onödig, granskningar som Karin Bojs väljer att dels inte låtsas om, dels missförstå. Det var dessutom känt att alla biverkningar inte var kartlagda, varför många läkare och forskare (t.ex. här och här) redan på förhand varnade för den situation som sedan inträffade. Medicinsk praxis är att man ska iaktta stor försiktighet med nya obeprövade vacciner. Detta åsidosattes dock i den panikstämning som medierna piskade upp.

Karin Bojs har brist på sakligt stöd för sin ståndpunkt, och därför väljer hon naiva argument som anklagelser om ”konspirationsteorier”; hon tror tydligen att förhoppningar om stora vinster för läkemedelsbolag inte kan leda till överdrifter och missbedömningar.  Värre är dock att hon i krönikan väljer att fara med osanning när hon påstår att uppgifter från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skulle stödja hennes ståndpunkt.

Men DN hade några veckor tidigare, den 15 februari, redan meddelat vad ECDC verkligen kommit fram till. Siffrorna bekräftade det som alla tidigare undersökningar visat: att det inte fanns någon märkbar skillnad i dödlighet mellan de länder som vaccinerat brett och de som inte gjort det:

När svininfluensan dök upp 2009 förde EU-länderna en mycket varierande vaccinationspolitik. En del vaccinerade enbart riskgrupper. Exempelvis i Tyskland vaccinerades åtta procent av befolkningen mot 60 procent, drygt fem miljoner människor, i Sverige.

Ändå var dödlighetstalet i svininfluensa detsamma, 0,31 dödsfall per 100 000 invånare, enligt EU:s smittskyddsinstitut (ECDC).

Bojs har en mycket viktig anledning att missförstå denna granskning och låtsas okunnig om alla de andra: hon gav sitt helhjärtade stöd åt vaccinationerna och överdrifterna kring svininfluensan. Eftersom Bojs är helt jävig i denna kontrovers borde hennes chefredaktör Gunilla Herlitz ha varit omdömesgill nog att inte låta publicera hennes krönika.

Vi kan också konstatera att Karin Bojs inte tillhörde dem som uppmärksammade och kritiserade det absurda i professor Björn Olsens alarmistiska debattartiklar och uttalanden i pressen, här ett smakprov från DN 28 april 2009:

Situationen med det nya riskviruset svininfluensan kan bli explosiv. Mänskligheten står inför en ödesfråga. Ytterst handlar svininfluensan om huruvida sju miljarder människor på jorden har någon form av immunitet mot det nya viruset. Världssamfundet, inklusive Sverige, måste agera genast och kraftfullt. Vi måste kunna hantera den panik smittan utlöser.

Tvärtom har Björn Olsen blivit en återkommande gäst på Bojs vetenskapssida (ex 1, ex 2, ex 3). Influensaforskaren Olsen har byggt en hel karriär på vetenskaplig katastrofpropaganda, där han fick sina första stora framgångar i rampljuset när det gällde fågelinfluensan 2005-2006 — också det ett dödligt hot som aldrig blev av. (På sista länken ser vi att Olsen också promotade en faktabok om fågelinfluensan, Ett monster vid vår dörr.) Numera ägnar han sig åt att utmåla mänsklighetens snara undergång p.g.a. multiresistenta bakterier och virus.

Håll ögon och öron öppna inför Olsens framtida utspel. Karin Bojs kommer inte att göra någon kritisk granskning åt oss, hur mycket det än är hennes journalistiska skyldighet.

[Uppdat. kl 17.10, bättre länkar om fågelinfluensan.]

Annonser
Posted in: Krönika