En nyansering och kritik som förtigs i svenska medier

Posted on 21 augusti, 2012

1


KRITIK & ÅSIKT: Magasinet Wired är en mycket respekterad amerikansk tidskrift som också utges i England, Italien, Japan och Tyskland. Inriktningen är teknik och vetenskap i ett kulturellt, politiskt och ekonomiskt perspektiv.

Nya nummer (september 2012) utannonserar på omslaget temat Apocalypse Not! Climate collapse. Mass starvation. Deadly pandemics. Get a grip (ung. ”Apokalyps Nej! Klimatkollaps. Massvält. Dödliga pandemier. Ta dig samman”). Det är en svidande kritik mot den alarmism och de undergångspredikningar som speciellt miljörörelsen använder som propagandastrategi. Numret visar med anslående exempel att alla förutsägelser har en sak gemensam: de visar sig vara grovt överdrivna och katastroferna uteblir.

Huvudartikeln av vetenskapsjournalisten Matt Ridley kan läsas här: Apocalypse Not: Here’s Why You Shouldn’t Worry About End Times. Artikeln och temanumret har inte väckt några allvarliga protester utomlands, och detta är ett exempel på en form av nyansering och kritik som praktiskt taget inte tillåts existera i salongsfähiga sammanhang i Sverige. En intressant fråga att diskutera är hur sund denna attityd verkligen är i en viktig samhällsdebatt, som ska föras med yttrandefriheten som ideal.

Posted in: Kritik & åsikt